"Jan Kolar" Grammar School, Backi Petrovac

 

Vitajte na prezentácii Gymnázia Jána Kollára v Bácskom Petrovci!!!

colordot.gif (1701 bytes) Internát
colordot.gif (1701 bytes) Správa školy
colordot.gif (1701 bytes) Administrácia
colordot.gif (1701 bytes) Rozvrh hodín
colordot.gif (1701 bytes) Profesori
colordot.gif (1701 bytes) Personál internátu
colordot.gif (1701 bytes) Predmety
colordot.gif (1701 bytes) Ziaci

School Building

colordot.gif (1701 bytes) Fond pre Otvorenú spolocnost
colordot.gif (1701 bytes)
Bácsky Petrovec
colordot.gif (1701 bytes) Škola vo formáte PDF (anglícky)
colordot.gif (1701 bytes) Debatný klub
colordot.gif (1701 bytes) Základné údaje
colordot.gif (1701 bytes) Sládkovic (autor Pavel Surový)
colordot.gif (1701 bytes)
Udalosti
colordot.gif (1701 bytes) Spoje

English Version
English Version
Srpska verzija
Srpska verzija

Prispôsobené pre
High Color, 800x600


Na Internete od:
September 18th, 1998

School Web Design Team
School Web Design Team

Posledné výmeny: