Backi Petrovac

Bácsky Petrovec sa nachádza 30 km severozápadne od Nového Sadu na úseku regionálnej cesty Nový Sad-Odzaci-Sombor. Petrovec je hospodárskym, kultúrnym a administartivnym strediskom obce Bácsky Petrovec. Obec tvoria 4 osady, z ktorých Petrovec má mestský ráz a ostatné sú dedinské osady panónskeho typu: Kulpín, Hlozany a Bácsky Maglic.

Kedze sa nachádza v juznej Bácke, ktorá je v dôsledku klimatických a iných podmienok jedným z najúrodnejších krajov, velmi výhodný na osídlenie, takze na tomto území sa velmi vcas javia osady. Prvé písané dokumenty o Bácskom Petrovci datujú z 18. storocia, ked sa spomína Petrovo ako cirkevná obec v rámci Bácskej zupy. Pozdejšie sa to meno mení na Petrovec. Prvými jeho obyvatelmi boli Madari a Srbi. V prvej polovici 18. storocia (roku 1745) zacína sa osídlenie Slovákov. Odvtedy sa Petrovec zacína silne vyvíjat a stáva sa kultúrnym, hospodárskym, nábozenským a politickým strediskom Slovákov v týchto koncinách. Podla súpisu obyvatelstva z r. 1991 v Bácskom Petrovci zilo 7229 obyvatelov, z coho 88% Slovákov, 4% Srbov a 8% príslušníkov iných národností. Základom hospodárskeho rastu mesta je polnohospodárstvo, zalozené na pestovaní rolníckych kultúr (pšenice, kukurice, ciroku, repy, chmelu ...), chove dobytka a zeleninárstvo. Okrem polnohospodárstva javí sa aj priemysel (spracovací, kovový a chemický), spracovanie dreva, stavebníctvo a vydavatelská cinnost.

panorama.jpg (32381 bytes)


Location

location.jpg (34011 bytes)


Návrat na hlavnú stranu | Copyright & Disclaimer
Copyright © 1998, School Web Design Team