GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Viera Boldocki

Viera Boldocki Biografija:
Profesorica Viera Boldocki je rodjena 1947. godine u Backom Petrovcu, pohadjala osnovnu skolu "Jan Cajak" u Backom Petrovcu i gimnaziju "Jan Kolar" u Backom Petrovcu. Diplomirala je na Filozofskom Fakutetu (Hemija) u Novom Sadu na temu: "Izolacija RNA iz bakterija". Radi u skoli od 1970. godine, predaje Hemiju i radi kao direktorica.
E-mail: vierab@hotmail.com

Nazad do glavne stranice | Rukovodstvo | Predmeti | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team