GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Pavla Struhar

Pavla Struhar Biografija:
Profesorica Struhar Pavla je rodjena 1950. godine u Novom Sadu, pohadjala je osnovnu skolu "Branko Radicevic" u Sremskim Karlovcima i gimnaziju "Branko Radicevic" u Sremskim Karlovcima. Diplomirala je na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu, na temu: "Nacionalna Istorija". Radi u skoli od 1982. godine i predaje Istoriju.
E-mail: struharp@hotmail.com

Nazad do glavne stranice | Predmeti | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team