GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Mihal Struhar

Mihal Struhar Biografija:
Profesor Mihal Struhar je rodjen 1946. godine u Backom Petrovcu, pohadjao je osnovnu skolu "Jan Cajak" u Backom Petrovcu i gimnaziju "Jan Kolar" u Backom Petrovcu. Diplomirao je na DIF-u u Beogradu, na temu: "Sport u skolama". Radi u skoli od 1977. godine i predaje Fizicko Vaspitanje. Pre skole je radio u Srednjoj skoli "Mihajlo Pupin" u Kovacici.
E-mail: struharm@hotmail.com

Nazad do glavne stranice | Predmeti | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team