GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Samuel Boldocki

Samuel Boldocki Biografija:
Profesor
Samuel Boldocki je rodjen 1943. godine u Backom Petorovcu, pohadjao je osnovnu skolu "Jan Cajak" u Backom Petrovacu i gimnaziju "Jan Kolar" u Backom Petrovcu. Diplomirao je na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu, na temu: "Juznoslovenski jezici i knjizevnost". Radi u skoli od 1967. godine i predaje Srpski jezik i Knjizevnost.
E-mail: samuelb@hotmail.com

Nazad do glavne stranice | Predmeti | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team