GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Samuel Sabo

Samuel Sabo Biografija:
Profesor Samuel Sabo je rodjen 1938. godine u Backom Petrovcu, pohadjao je osnovnu skolu "Jan Cajak" u Backom Petrovcu i gimnaziju "Jan Kolar" u Backom Petrovcu. Diplomirao je na Fakultetu Tehnickih Nauka u Zagrebu, na temu: "Konoidi". Radi u skoli od 1966. godine i predaje Matematiku.
E-mail: sabo@hotmail.com

Nazad do glavne stranice | Predmeti | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team