GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Marija Boldocki

Marija Boldocki Biografija:
Profesorica Marija Boldocki je rodjena 1947. godine u Kulpinu, pohadjala je osnovnu skolu "Jan Amos Komenski" u Kulpinu i gimnaziju "Jan Kolar" u Backom Petrovcu. Diplomirala je na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu, na temu: "Antropomorfne karakteristike boje ociju stanovnika Kulpina". Radi u skoli od 1970. godine i predaje Biologiju.
E-mail: marijab@hotmail.com

Nazad do glavne stranice | Predmeti | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team