GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Juraj Lacok

Juraj Lacok Biografija:
Profesor Lacok Juraj je rodjen 1946. godine u Kulpinu, pohadjao je osnovnu skolu u Kulpinu i gimnaziju u Backom Petrovcu. Diplomirao je na Filozofskom Fakultetu (matiatics) u Novom Sadu. Radi u skoli od 1975. godine i predaje Matimatiku. Pre skole je radio u gimnaziji "Mihajlo Pupin" u Kovacici.
E-mail: lacok@hotmail.com

Nazad do glavne stranice | Predmeti | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team