GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Ana Kudron

Ana Kudron Biografija:
Profesorica Anna Kudron je rodjena 1952. godine u Backom Petrovcu, pohadjala je osnovnu skolu "Jan Cajak" u Backom Petrovcu i gimnaziju "Jan Kolar" u Backom Petrovcu. Diplomirala je na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu. Radi u skoli od 1993. godine i predaje Engleski. Pre skole je radila u osnovnim skolama u Glozanu i Kulpinu.
E-mail: kudron@hotmail.com

Nazad do glavne stranice | Predmeti | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team