GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Zuzana Krizan

Zuzana Krizan Biografija:
Zuzana Krizan je rodjena 1953. godine Backom Petrovcuc, pohadjala osnovnu skolu "Jan Cajak" u Backom Petrovcu i gimnaziju "Jan Kolar" u Backom Petrovcu. Diplomirala je na  Pravnom Fakultetu u Novom Sadu. Radi u skoli od 1977. godine kao Skolski Pravnik. Pre skole je radila u Opstinskim Organima Uprave.
E-mail: krizan@hotmail.com

Nazad do glavne stranice | Administracija Skole | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team