OSNOVNI PODACI O GIMNAZIJI "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU


Info

School Building

Gimnazija "Jan Kolar" osnovana je 1919.godine kao rezultat teznji slovacke narodnosti u Jugoslaviji za obrazovanje i kulturnim uzdizanjem, decenijama je bila jedina srednja skola sa slovackim nastavnim jezikom van granica Cehoslovacke. Nikada se, medjutim, nije zahtevarala uske okvire narodnosti, vec je stalno radila i na jacanju kohezionih odnosa sa drugim nacionalnim sredinama negujuci duh saradnje medju narodima.
School BuildingPrvih godina svoga postojanja skola je zivela uglavnom od poklona gradjana a od dobrovoljnih priloga izgradjena je 1922. i 1923.godine i sadasnja, za seoske uslove vrlo dopadljiva skolska zgrada.
Tokom svoga postojanja u uslovima stare Jugoslavije skola se borila sa brojnim teskocama i nekoliko puta joj je pretilo zatvaranje. Posle okupacije Backe od strane Hortijevih fasista gimnazija je kao zariste i simbol otpora naroda ove sredine ukinuta i tokom okupacije je vegetirala kao gradjanska skola. Cetvorica njenih nastavnika su internirani a vecina ostalih suspendovana.
Slobodarski duh koji je vladao u skoli uslovio je masovno ucesce ucenika i nastavnika u narodnooslobodilackoj borbi.
School BuildingUslovi za rad skole u novoj Jugoslaviji bili su mnogo povoljni. Skolske 1947/48 godine je ovde osnovana i uciteljska skola. Materijalna baza skole permenentno je jacala. Vanredno znacajan korak je u ovom pogledu nacinjen prilikom priprema proslave 50-godisnjice njenog rada. Zahvaljujuci sirokoj podrsci radnih i drustveno-politickih organizacije, kao i zalaganju ucenickog i nastavnickog kolektiva, stvoreni su uslovi za kompletan prelaz na kabinetski nacin rada i uvodjenja brojnih inovacija u nastavu sa ciljem sve vece aktivizacije ucenika na casovima.
Povodom 60-godisnjice rada skole realizovana je dalja dogradnja materijalne baze u skladu sa promenjenim potrebama transformisanog srednjoskolskog kompleksa.
Ucenicke slobodne aktivnosti imaju ovde bogatu tradiciju. Od posebnog znacaja je rad samoobrazovanog knjizevnog kruzoka "Sladkovic" koji je 1975.godine proslavio svoju 50-godisnjicu. "Sladkovic" je u toku svoga postojanja bio i zariste napredne misli, te su iz njegovih redova izrasli brojni revolucionari i borci NOR-a. Iz ovog kruzoka koji je od pocetka radio na principima ucenickog samoorganizovanja ponikla je citava plejada pisaca slovacke narodnosti.
School BuildingDugogodisnjom tradicijom, masovnoscu i rezultatima rada istice se i ucenicko sportsko drustvo "Srednjoskolac".
Brojni krucoci, aktivnost dramske sekcije, folklorne grupe, hora, vokalno-instrumentalnih sastava i sl. takodje su sastavni deo napora ove gimnazije da ne ostane samo obrazovana ustanova vec da preraste u ozbiljan centar rormiranja kulturnih i javnih radnika i da postane pokretacka snaga kulturnih stremljnja sredine.
U toku svog postojanja skolu je zavrsilo 2850 maturanata i 216 ucitelja. Ovi kadrovi su odigrali vanredno znacajnu ulogu u privredno, kulturno-prosvetnom i drustveno-politickom zivotu slovace narodnosti, te predstavljaju jedan od bitnih faktora ostvarivanja politicko-nacionalne ravnopravnosti.

1997. godine je otvoren skolski Internat koji je dao novi kvalitet ovoj skoli.

Za svoj znacajan doprinos skola je dobila brojna priznanja:

  1. Oslobodjenje Vojvodine - 22. oktobar 1979.
  2. Objava bratstva i jedinstva sa Srebrnim Krilima - 15. oktobar 1969.
  3. Vukova nagrada - 25. Decembra 1972.
  4. Plaketa Opstine Backi Petrovac i Remembrance Medalja Opstine Backi Petrovac
  5. Oktobarska nagrada Opstine Backog Petrovca - 15. oktobra 1970.
  6. Plaketa Udruzenja Boraca NOR-a - 4. jul 1979.
  7. Iskra Kulture - 1975.
  8. Nagrada "Jovan Mikic - Spartak" - 10. oktobra 1975.

Nazad do glavne stranice | Slike Skole | Adresa | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team