GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Ana Hlavac

Ana Hlavac Biografija:
Profesorica Hlavac Ana je rodjena 1948. godine u Backom Pertovcu, pohadjala osnovnu skolu "Jan Cajak" u Backom Petrovcu i gimnaziju "Jan Kolar" u Backom Petrovcu. Diplomirala je na Filozofskom u Beogradu. Radi u skoli od 1972. godine i predaje Filozofiju i Sociologiju.
E-mail: hlavaca@hotmail.com

Nazad do glavne stranice | Predmeti | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team