GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Jaroslav Grnja

Jaroslav Grnja Biografija:
Profesor Jaroslav Grnja je rodjen 1967. godine u Novom Sadu, pohadjao je osnovnu skolu "Jan Cajak" u Backom Petrovcu i gimnaziju "Jovan Jovanovic Zmaj" u Novom Sadu. Diplomirao je na Fakultetu Tehnickih Nauka u Novom Sadu, na temu: "Prozracnost zemljine atmosfere na talasnim duzinama 464 nm i 528 nm". Radi u skoli od 1993. godine i predaje Fiziku.
E-mail: jgrna@eunet.yu

Nazad do glavne stranice | Predmeti | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team