GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Fedor Cervenski

Fedor Cervenski Biografija:
Profesor
Cervenski Fedor je rodjen 1940. godine u Erdutu, pohadjao osnovnu skolu "Jan Cajak" u Backom Petrovcu i gimnaziju "Jan Kollar" u Backom Petrovcu. Diplomirao je na  Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu, na temu: "Engleski jezik i Knjizevnost". Radi u skoli od 1963. godine i predaje Engleski.
E-mail: fedorc@hotmail.com

Nazad do glavne stranice | Predmeti | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team