GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Jan Elias

Jan Elias Biografija:
Profesor
Elias Jan je rodjen 1967. godine u Novom Sadu, pohadjao je osnovnu skolu "Jozef Marcok Dragutin" u Glozanu i gimnaziju "Jovan Jovanovic Zmaj" u Novom Sadu. Diplomirao je na Fakultetu  Tehnickih Nauka u Novom Sadu. Radi u skoli od 1996. godine, predaje Informatiku i radi kao vaspitac u Internatu.
E-mail: elias@hotmail.com

Nazad do glavne stranice | Predmeti | Internat | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team