GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Ana Lehocki

Ana Lehocki Biografija:
Profesorica Lehocka Ana je rodjena 1945. godine u Kisacu, pohadjala osnovnu skolu "Jan Cajak" u Backom Petrovcu i gimnaziju "Jan Kolar" u Backom Petrovcu. Diplomirala je na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu, na temu: "Hromatografsko odvajanje purinskih i pirimidinskih baza". Radi u skoli od 1983. godine i predaje Hemiju. Pre skole je radila u Backoj Palanci kao tehnolog.
E-mail: anal@hotmail.com

Nazad do glavne stranice | Predmeti | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team