GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Ana Kukucka

Ana Kukucka Biografija:
Profesorica Ana Kukucka je rodjena 1947. godine u Glozanu, pohadjala osnovnu skolu u Glozanu i gimnaziju "Jan Kolar" u Backom Petrovcu. Diplomirala je na Filozofskom Fakutetu u Novom Sadu. Radi u skoli od 1990. godine i predaje Nemacki Jezik i Knjizevnost. Pre skole je radila u: ILR, Zeleznik, "Dunav", Celarevo.
E-mail: anak@hotmail.com

BNazad do glavne stranice | Predmeti | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team