GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Pavel Hlavac

Pavel Hlavac Biografija:
Profesor
Pavel Hlavac je rodjen 1947. godine u Backom Petrovcu, pohadjao je osnovnu skolu "Jan Cajak" u Backom Petrovcu i gimnaziju " Jan Kolar " u Backom Petrovcu. Diplomirao je na Fakultetu Tehnickih Nauka u Sarajevu, na temu: "Afina preslikavanja u nacrtnoj geometriji". Radi u skoli od 1972. godine i predaje Matematiku.
E-mail: pavelh@hotmail.com

Nazad do glavne stranice | Predmeti | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team