GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Paljo Beljicka

Paljo Beljicka Biografija:
Profesor Beljicka Paljo je rodjen 1950. godine u Silbasu, pohadjao je osnovnu skolu “Braca Novakov” u Silbas i gimnaziju “Backa Palanka” u Backoj Palanci. Diplomirao je na Fakultetu Tehnickih Nauka u Novom Sadu, na temu: “A neutron diffraction study of Ca( No3)2 . 4H2O”. U skoli radi od 1976. godine i predaje Fiziku. Pre skole je radio u Tesnju.
E-mail: paljob@hotmail.com

Nazad do glavne stranice | Rukovodstvo | Predmeti | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team