Backi Petrovac

Backi Petrovac se nalazi na 30km severozapadno od Novog Sada na deonici regionalnog puta Novi Sad - Odzaci - Sombor. Backi Petrovac je privredni, kulturni i administrativni centar opstine Backi Petrovac. Opstinu sacinjavaju 4 naselja, od kojih je Backi Petrovac naselje gradskog karaktera, dok su ostala seoska naselja panonskog tipa: Kulpin, Glozan i Backi Maglic.

Posto se nalazi u Juznoj Backoj koja je usled posebnih klimatskih i drugih uslova jedno od najplodnijih predela, vrlo pogodan za naseljavanje, na ovom podrucju se vrlo rano javljaju naseljena mesta. Prvi pisani zapisi o Backom Petrovcu poticu iz XIII veka, kada se pominje Petrovo, kao crkvena opstina u sastavu Backe Zupanije. Kasnije se taj naziv menja u Petrovac. Prvi njegovi stanovnici su Madjari i Srbi. U prvoj polovini XVIII veka (1745. godine) dolazi do naseljavanja Slovaka. Od tada se Petrovac razvijao tako da je predstavljao kulturni, privredni, verski i politicki centar Slovaka u ovim krajevima. Prema popisu od 1991. godine u Backom Petrovcu zivi 7229 stanovnika, od cega 88% cine Slovaci, zatim 4% Srbi, dok preostalih 8% cine pripadnici drugih nacionalnosti. Okosnicu privrednog razvoja mesta cini poljoprivreda, zasnovana na proizvodnji ratarskih kultura (psenice, kukuruza, sirka, repe, hmelja...), zatim stocarstvo (govedarstvo i zivinarstvo) i povrtarstvo. Sem poljoprivrede prisutna je i industrija (preradjivacka, metalska, hemijska), prerada drveta, gradjevinarstvo, stamparska delatnost i izdavacka delatnost.

panorama.jpg (32381 bytes)


Lokacija

location.jpg (34011 bytes)


Nazad do glavne stranice | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team