GIMNAZIJA "JAN KOLAR" U BACKOM PETROVCU Jan Kolar

Profesor Ana Medvedj

Ana Medvedj Biografija:
Profesorica Ana Medvedj je rodjena 1958. godine u Glozanu, pohadjala osnovnu skolu "Jan Cajak" u Backom Petrovcu i Srednju Muzicku Skolu "Isidor Bajic" u Novom Sadu. Diplomirala na Muzickoj Akademiji u Novom Sadu. Radi u skoli od 1983. godine i predaje Muzicko Obrazovanje. Pre skole je radila u osnovnoj skoli "Jozef Marcok Dragutin" u Glozanu, a od 1980. godine i u osnovnoj skoli "Jan Cajak" u Backom Petrovcu.
E-mail: anam@hotmail.com

Nazad do glavne stranice | Predmeti | Profesori | Copyright & Disclaimer
Copyright 1998, School Web Design Team